Rondom de Generale Synode wilden de deputaatschappen Bijbelsverspreiding, Bijzondere Noden, Evangelisatie, Israël en Zending van de Gereformeerde Gemeenten zich eenduidig presenteren aan de leden. Dit gebeurde in de vorm van een éénmalig, glossy magazine. BladenMakers kreeg de opdracht om deze productie te begeleiden en concept en realisatie te verzorgen.

Voor dit omvangrijke project gingen we met de verschillende Woordverkondigende deputaatschappen rond de tafel, om een magazine te maken waarin duidelijk werd hoe fijnmazig de onderlinge samenwerking is. Samen kwamen we tot rubrieken, schrijfinstructies, vormgeving en vertaalslag.

Het magazine is hier online door te bladeren.