Dorcas Bijbelleesrooster

In het verleden gaf Dorcas een Bijbelleesrooster uit. Zo’n 10 jaar geleden is de laatste uitgave geweest.

In de jaren die volgden was er vanuit de achterban nog steeds vraag naar een dergelijke uitgave.

Dorcas zocht naar nieuwe wegen om haar verhaal te vertellen, om mensen ertoe te zetten in beweging te komen en om vrijwilligers aan het woord te laten over het bijzondere werk dat Dorcas doet.

Er werd besloten om het Bijbelleesrooster nieuw leven in te blazen. BladenMakers werd bij die plannen betrokken en maakte een compleet nieuw ontwerp. Het resultaat is een prachtig boekje van 68 pagina’s.

Opdrachtgever

Dorcas

Omvang

68 pagina’s

Frequentie

Eenmalig

Wat we hebben gedaan

Ontwerp, vertaalslag en vormgeving