De Wekker

De Wekker is het officiële landelijke blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het blad verschijnt iedere twee weken. De Wekker heeft als belangrijke doelen de kerken te dienen door het publiceren van artikelen die opbouwend, signalerend en stimulerend zijn voor het persoonlijke geloofsleven, de plaatselijke kerken en het kerkverband als geheel.

Daarnaast wil ze de lezers informeren over ontwikkelingen in plaatselijke Christelijke Gereformeerde kerken en wil ze bijdragen aan de bezinning op actuele thema’s van het christelijk geloof in de 21ste eeuw.

Opdrachtgever

CGK

Omvang

24 pagina’s

Frequentie

Tweewekelijks 

Wat we hebben gedaan

Ontwerp