De Evangelist

Voor én samen met het Deputaatschap Evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten gingen we aan de slag met deze periodiek. We scherpten de bladformule aan, kwamen tot nieuwe rubrieken en gaven het geheel een nieuwe styling die aansloot bij de eerder gekozen huisstijl.

Opdrachtgever

EVGG

Omvang

20 pagina’s

Frequentie

4x per jaar

Wat we hebben gedaan

Bladformule, restyling