CBOB

Voor de CBOB ontwikkelden we een unieke jubileumglossy met als thema ‘100 jaar christelijk binnenvaart’.
We verzorgden het hele traject: concept, redactie, fotografie, ontwerp & vormgeving en druk.

Opdrachtgever

CBOB

Omvang

52 pagina’s

Frequentie

Eenmalig

Wat we hebben gedaan

Bladformule, redactie, fotografie, ontwerp & vormgeving en druk.