Tov!

Het Tov! Clubblad is een kinderblad vol met nieuwtjes uit Israël en interessante weetjes over het Jodendom. Tov! Clubblad is gemaakt voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. En ook de komende nummers willen we met vormgeving en onze vertaalslag een bijdrage leveren aan de totstandkoming van deze periodiek.