# UpdateBladenMakers

DRS november

By 5 november, 2014 januari 13th, 2015 No Comments

Het novembernummer van DRS is uit. In dit nummer staat het thema “Ouderbetrokkenheid” centraal. Het aardige van schoolgaande kinderen is dat je theorieën vanuit je werk in de eigen dagelijkse praktijk kunt toetsen. Het thema ouderbetrokkenheid is daar een goed voorbeeld van.

2014-09-klein