Lezersonderzoeken

Wie is de lezer en wat leest hij graag?

Om een beter beeld te krijgen van de lezer kunnen we een lezersonderzoek voor u uitvoeren.
Wie is de lezer en wat leest hij graag? We maken het inzichtelijk.

Om een lezersonderzoek doeltreffend uit te voeren, gaan we eerst met u in gesprek. Onder andere over uw doelen: Wat wilt u precies te weten komen? En – minstens zo belangrijk – gaat deze kennis u helpen uw blad te verbeteren? Een onderzoek is namelijk alleen nuttig als er ook echt wat mee wordt gedaan.

We brengen daarom allereerst de informatiebehoefte, identiteit en eigenschappen van de uitgever en de titel in beeld. Daarna kijken we pas naar de lezer. Vervolgens stellen we een onderzoeksopzet voor. Die kan zowel kwalitatief (bijvoorbeeld panelgesprekken of persoonlijke interviews) als kwantitatief (vragenlijsten) van aard zijn. Wanneer we in beeld willen brengen hoe de titel gelezen wordt, kiezen we doorgaans voor kwalitatief onderzoek. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zorgt kwalitatief onderzoek voor de meeste leerpunten om een blad te verbeteren. Wanneer we op zoek zijn naar de eigenschappen van de lezer (zoals leeftijd, woonplaats, gezinssamenstelling en interesses) of wanneer het noodzakelijk is een groot aantal lezers te bereiken, kiezen we voor kwantitatief onderzoek. Beide onderzoeken worden uitgevoerd door ervaren bladenmakers met een wetenschappelijke achtergrond in sociaal en evaluatief onderzoek.

Als het onderzoek afgerond is, kunnen we samen met de redactie op zoek gaan naar een manier om de titel te verbeteren. Dat gaat veel verder dan het simpelweg overnemen van de mening van de respondenten. De kunst is om wel naar hen te luisteren, maar ook rekening te houden met de identiteit en het karakter van de titel. Ook met mogelijke onvolmaaktheden in betrouwbaarheid (herhaalbaarheid) en validiteit (meet je echt wat je wilt meten?) houden we rekening. Want hoe goed een onderzoeksopzet ook is, de uitkomsten moeten altijd in een bepaald kader worden geplaatst.

BEKIJK AL ONZE DIENSTEN ›

Bekijk meer #updates / View All Posts

Cover Paulus

Restyle Paulus

| BladenMakers | No Comments
BladenMakers verzorgt al jaren de terugkerende vormgeving van Paulus, het magazine van de Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG). Het was na een aantal jaar weer tijd dat de Paulus in een...

Restyle Verrekijker

| BladenMakers | No Comments
Verrekijker is het kinderblad van Woord & Daad. Na jaren in dezelfde vorm verschenen te zijn, was het tijd voor een vernieuwde uitstraling. Ook de bladformule kreeg een update. Verrekijker...

Zicht

| BladenMakers | No Comments
Stichting Guido de Brès, ofwel het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP, publiceert sinds 1975 ieder kwartaal het tijdschrift Zicht. Begin dit jaar mocht BladenMakers een compleet nieuw ontwerp realiseren. We...

Near East Ministry krijgt een nieuw magazine en huisstijl

| BladenMakers | No Comments
Voor de NEM – Near East Ministry – mochten we de restyle van het magazine verzorgen. Lezers werden recent verrast door het nieuwe ontwerp. Oriëntaalse stijlen die passen bij de...