Lezersonderzoeken

Wie is de lezer en wat leest hij graag?

Om een beter beeld te krijgen van de lezer kunnen we een lezersonderzoek voor u uitvoeren.
Wie is de lezer en wat leest hij graag? We maken het inzichtelijk.

Om een lezersonderzoek doeltreffend uit te voeren, gaan we eerst met u in gesprek. Onder andere over uw doelen: Wat wilt u precies te weten komen? En – minstens zo belangrijk – gaat deze kennis u helpen uw blad te verbeteren? Een onderzoek is namelijk alleen nuttig als er ook echt wat mee wordt gedaan.

We brengen daarom allereerst de informatiebehoefte, identiteit en eigenschappen van de uitgever en de titel in beeld. Daarna kijken we pas naar de lezer. Vervolgens stellen we een onderzoeksopzet voor. Die kan zowel kwalitatief (bijvoorbeeld panelgesprekken of persoonlijke interviews) als kwantitatief (vragenlijsten) van aard zijn. Wanneer we in beeld willen brengen hoe de titel gelezen wordt, kiezen we doorgaans voor kwalitatief onderzoek. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zorgt kwalitatief onderzoek voor de meeste leerpunten om een blad te verbeteren. Wanneer we op zoek zijn naar de eigenschappen van de lezer (zoals leeftijd, woonplaats, gezinssamenstelling en interesses) of wanneer het noodzakelijk is een groot aantal lezers te bereiken, kiezen we voor kwantitatief onderzoek. Beide onderzoeken worden uitgevoerd door ervaren bladenmakers met een wetenschappelijke achtergrond in sociaal en evaluatief onderzoek.

Als het onderzoek afgerond is, kunnen we samen met de redactie op zoek gaan naar een manier om de titel te verbeteren. Dat gaat veel verder dan het simpelweg overnemen van de mening van de respondenten. De kunst is om wel naar hen te luisteren, maar ook rekening te houden met de identiteit en het karakter van de titel. Ook met mogelijke onvolmaaktheden in betrouwbaarheid (herhaalbaarheid) en validiteit (meet je echt wat je wilt meten?) houden we rekening. Want hoe goed een onderzoeksopzet ook is, de uitkomsten moeten altijd in een bepaald kader worden geplaatst.

BEKIJK AL ONZE DIENSTEN ›

Bekijk meer #updates / View All Posts

Adventskalender Red een Kind

| BladenMakers | No Comments
Ook dit jaar mocht BladenMakers een adventskalender maken voor Red een Kind. Elke dag krijgen gezinnen zo de mogelijkheid om stil te staan bij het kerstverhaal en bij de levens...

Restyle en bladconcept – De Hoop Magazine

| BladenMakers | No Comments
De Hoop, De vrienden van De Hoop en BladenMakers sloegen dit jaar de handen ineen om het relatiemagazine compleet te vernieuwen. In diverse scrum-sessies volgden we de Design Sprint methode...

Woord en Daad verrekijker

| BladenMakers | No Comments
Weer een nieuw nummer voor Verrekijker! Een super leuk magazine voor gebruik in de klas én voor thuis. Meer zien? ›

Woord en Daad WereldDelen

| BladenMakers | No Comments
WereldDelen is het donateursmagazine van Woord en Daad. Als ruim vier jaar maken wij dit magazine op. Zo ook dit najaar! Meer zien? ›