Lezersonderzoeken

Wie is de lezer en wat leest hij graag?

Om een beter beeld te krijgen van de lezer kunnen we een lezersonderzoek voor u uitvoeren.
Wie is de lezer en wat leest hij graag? We maken het inzichtelijk.

Om een lezersonderzoek doeltreffend uit te voeren, gaan we eerst met u in gesprek. Onder andere over uw doelen: Wat wilt u precies te weten komen? En – minstens zo belangrijk – gaat deze kennis u helpen uw blad te verbeteren? Een onderzoek is namelijk alleen nuttig als er ook echt wat mee wordt gedaan.

We brengen daarom allereerst de informatiebehoefte, identiteit en eigenschappen van de uitgever en de titel in beeld. Daarna kijken we pas naar de lezer. Vervolgens stellen we een onderzoeksopzet voor. Die kan zowel kwalitatief (bijvoorbeeld panelgesprekken of persoonlijke interviews) als kwantitatief (vragenlijsten) van aard zijn. Wanneer we in beeld willen brengen hoe de titel gelezen wordt, kiezen we doorgaans voor kwalitatief onderzoek. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zorgt kwalitatief onderzoek voor de meeste leerpunten om een blad te verbeteren. Wanneer we op zoek zijn naar de eigenschappen van de lezer (zoals leeftijd, woonplaats, gezinssamenstelling en interesses) of wanneer het noodzakelijk is een groot aantal lezers te bereiken, kiezen we voor kwantitatief onderzoek. Beide onderzoeken worden uitgevoerd door ervaren bladenmakers met een wetenschappelijke achtergrond in sociaal en evaluatief onderzoek.

Als het onderzoek afgerond is, kunnen we samen met de redactie op zoek gaan naar een manier om de titel te verbeteren. Dat gaat veel verder dan het simpelweg overnemen van de mening van de respondenten. De kunst is om wel naar hen te luisteren, maar ook rekening te houden met de identiteit en het karakter van de titel. Ook met mogelijke onvolmaaktheden in betrouwbaarheid (herhaalbaarheid) en validiteit (meet je echt wat je wilt meten?) houden we rekening. Want hoe goed een onderzoeksopzet ook is, de uitkomsten moeten altijd in een bepaald kader worden geplaatst.

BEKIJK AL ONZE DIENSTEN ›

Bekijk meer #updates / View All Posts

BladenMakers start ContentCross

| BladenMakers | No Comments

BladenMakers presenteert vandaag het nieuwe label ContentCross. Daarmee wil het bureau het groeiende aanbod aan activiteiten een platform geven. Hans van Lindenberg, manager van ContenCross: “De afgelopen jaren hebben we een…

Omarmen

| BladenMakers | No Comments
Dit voorjaar mochten we een nieuw nummer maken van OmArmen voor Red een Kind. Wederom een blad vol inspiratie uit Nederland en ver daarbuiten. Ook dit nummer verzorgden we het...

Woord & Daad jaarverslag

| BladenMakers | No Comments
BladenMakers is een betrouwbare partij voor het maken van jaarverslagen. We ontwerpen jaarverslagen en we verrichten dtp-werkzaamheden. Zowel digitaal als in print helpen we organisaties graag. Zowel voor stichtingen als voor...

FilmMakers van start

| BladenMakers | No Comments

Na CampagneMakers en PodcastMakers hebben we nog een nieuw label gelanceerd: FilmMakers. De eerste opnames zijn inmiddels achter de rug en we hopen snel het resultaat te presenteren. Met FilmMakers…