Lezersonderzoeken

Wie is de lezer en wat leest hij graag?

Om een beter beeld te krijgen van de lezer kunnen we een lezersonderzoek voor u uitvoeren.
Wie is de lezer en wat leest hij graag? We maken het inzichtelijk.

Om een lezersonderzoek doeltreffend uit te voeren, gaan we eerst met u in gesprek. Onder andere over uw doelen: Wat wilt u precies te weten komen? En – minstens zo belangrijk – gaat deze kennis u helpen uw blad te verbeteren? Een onderzoek is namelijk alleen nuttig als er ook echt wat mee wordt gedaan.

We brengen daarom allereerst de informatiebehoefte, identiteit en eigenschappen van de uitgever en de titel in beeld. Daarna kijken we pas naar de lezer. Vervolgens stellen we een onderzoeksopzet voor. Die kan zowel kwalitatief (bijvoorbeeld panelgesprekken of persoonlijke interviews) als kwantitatief (vragenlijsten) van aard zijn. Wanneer we in beeld willen brengen hoe de titel gelezen wordt, kiezen we doorgaans voor kwalitatief onderzoek. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zorgt kwalitatief onderzoek voor de meeste leerpunten om een blad te verbeteren. Wanneer we op zoek zijn naar de eigenschappen van de lezer (zoals leeftijd, woonplaats, gezinssamenstelling en interesses) of wanneer het noodzakelijk is een groot aantal lezers te bereiken, kiezen we voor kwantitatief onderzoek. Beide onderzoeken worden uitgevoerd door ervaren bladenmakers met een wetenschappelijke achtergrond in sociaal en evaluatief onderzoek.

Als het onderzoek afgerond is, kunnen we samen met de redactie op zoek gaan naar een manier om de titel te verbeteren. Dat gaat veel verder dan het simpelweg overnemen van de mening van de respondenten. De kunst is om wel naar hen te luisteren, maar ook rekening te houden met de identiteit en het karakter van de titel. Ook met mogelijke onvolmaaktheden in betrouwbaarheid (herhaalbaarheid) en validiteit (meet je echt wat je wilt meten?) houden we rekening. Want hoe goed een onderzoeksopzet ook is, de uitkomsten moeten altijd in een bepaald kader worden geplaatst.

BEKIJK AL ONZE DIENSTEN ›

Bekijk meer #updates / View All Posts

Workshop De Wekker

| BladenMakers | No Comments
De Wekker is een uitgave van de Christelijke Gereformeerde Kerk en valt elke twee weken bij de abonnees op de mat. De Wekker werd al een jaar of tien gemaakt...

Pocketboekje: Tuintherapie brengt tot bloei

| BladenMakers | No Comments
Eleos is geen onbekende voor ons. We maken al een aantal jaar met veel plezier het magazine Eleoscript voor hen. Afgelopen voorjaar kwam ze met een leuke opdracht bij ons:...

Dorcas sponsorbox

| BladenMakers | No Comments
Hoe verwelkom je nieuwe sponsors van een granny of kind op een leuke manier? Dat was de vraag die Dorcas bezighield. Ons antwoord was een bewaarbox met een gepersonaliseerd magazine,...

Dorcas jaarverslag 2020

| BladenMakers | No Comments
Dorcas heeft sinds begin 2021 een nieuwe huisstijl. Het jaarverslag mocht daarop aangepast worden en BladenMakers mocht daarvoor een passend ontwerp maken. We hebben gezocht naar een combinatie van de...