Voor de CBOB ontwikkelden we een unieke jubileum-glossy met als thema ‘100 jaar christelijk binnenvaart’.
We verzorgden het hele traject: concept, redactie, fotografie, ontwerp & vormgeving en druk.

Meer zien? ›