BladenMakers

Case; vernieuwing Paulus

By 6 januari, 2015 januari 12th, 2015 No Comments

Vernieuwing Paulus richt zich op beter bereiken van verschillende generaties

In de statuten van ZGG staat: Paulus is het blad voor alle leden van de Gereformeerde Gemeenten en anderen die belangstelling hebben voor de werkzaamheden van de organisatie. De redactie wil met Paulus de betrokkenheid van de leden bij het werk dat namens hen door ZGG verricht wordt vergroten. BladenMakers ging met de redactie aan de slag. Het resultaat; een geheel vernieuwd magazine waarvan het eerste nummer 8 januari is verschenen.

Vragen
Onderzoek onder de lezers van Paulus stelde de redactie voor vragen. Zo bleek bijvoorbeeld dat Paulus niet door alle leeftijdsgroepen even gemakkelijk gelezen werd. Hoe kan dat? Moet daar iets mee gedaan worden? Een andere vraag was: hoe brengen we het zendingswerk in al haar verscheidenheid op een gestructureerde en duidelijke manier dicht bij  de lezer? Is het altijd duidelijk welk appel er op lezers wordt gedaan? De redactie van Paulus heeft ons, BladenMakers, gevraagd om hierover inhoudelijk mee te denken en een praktische oplossing aan te dragen. Samen hebben gewerkt aan een de vernieuwing van Paulus. Wij hopen die ook de komende jaren te helpen maken. Daarnaast zorgt deze nieuwe samenwerking voor een behoorlijke kostenbesparing.

Paulusbladenmakers

Paulus in nieuwe vorm

Paulusnovember

Paulus in oude vorm


ZGG-Junior

Paulus heeft de nodige veranderingen ondergaan. Her en der verdwenen oude en verschijnen nieuwe rubrieken. Er wordt nu meer ruimte gereserveerd voor lezersvragen en verslagen van zendingsactiviteiten die door de vrijwilligers worden georganiseerd. Daarnaast wordt er meer aandacht en ruimte besteed aan de jongere lezers. In het hart van het blad is een uitneembare “kinderkrant” te vinden; de ZGG-Junior. Ook de kinderen worden zo uitgenodigd om naar de redactie van de kinderkrant te schrijven, of een tekening te sturen. Verder hebben we ook in de vormgeving de nodige wijzigingen doorgevoerd om zo de boodschap optimaal te kunnen overbrengen.

Dit blogbericht is een bewerking van een artikel dat verscheen in het novembernummer van Paulus

Auteur: Hans van Lindenberg